Akkrediteret

Akkrediteret

Den Danske KvalitetsModel

Apoteket er akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel i november 2012. Samt re-akkrediteret nov. 2015 og igen i november 2018 samt 2021 uden bemærkninger. Akkrediteringen er gældende til 26-12-2024.